Home

Geschiedenis

Producten

De mensen

Het Wagenpark

(vezel)pers

De bedrijven

Technieken

DE WEBMASTERS


Deze website is december 2012 in een eerste versie ontstaan. Sindsdien is van heel veel kanten materiaal aangeleverd, waarvoor hartelijk dank!

Het idee is dat we de komende jaren zoveel mogelijk historisch Vezelpersmateriaal verzamelen en publiceren. Dat kunnen portretten zijn, bouwtekeningen, vrachtwagens, kaarten of krantenknipsels. Het is aan de lezer om bij te dragen aan het succes ervan. Mail ons, corrigeer ons, vul ons aan via info@vezelpershistorie.nl

 

Tot binnenkort!

Arjen Labee

Arie Pieter Brokking


Arjen en Arie Pieter zijn zoons van Vezelpersmedewerkers en hebben elkaar lang geleden ook bij de Vezelpers ontmoet. In 2012 hebben ze het plan opgevat de historie van de Vezelpers vast te leggen en op zoek te gaan naar historisch materiaal. We digitaliseren materiaal, komen graag eens op bezoek om de geschiedenis en anekdotes op te tekenen en te delen wat we weten.